Lespakket

Er zijn voor de DNA-dialoog twee lespakketten ontwikkeld:
1. Voor Groep 7/8 in het primair onderwijs en voor leerlingen leerjaar 1/2 vmbo;
2. Voor bovenbouw havo/vwo in het Nederlands én in het Engels.

Voor groep 7/8 po en voor leerjaar 1/2 vmbo

Gratis: De les Knutselen met DNA, kunnen we in de toekomst mensen ontwerpen? voor leerlingen uit groep 7/8 in het primair onderwijs en voor leerlingen leerjaar 1/2 in het vmbo – voortgezet onderwijs.

De les sluit aan bij kerndoelen voor het PO (Nederlands – Mondeling taalonderwijs en Oriëntatie op jezelf en de wereld – Mens en samenleving) en VO (Nederlands, Mens en Natuur, Mens en Maatschappij). Het lespakket past goed in de lessen maatschappijleer en eventueel biologie.

Lesduur: ongeveer 1 uur, uit te breiden tot 100 (of 2×50) minuten.

Met deze les krijgen leerlingen informatie over het aanpassen van embryo-DNA: wat is DNA ook alweer precies, wat is erfelijkheid, en wat kan er veranderen met de nieuwste wetenschappelijke technieken? Daarnaast krijgen leerlingen de opdracht en begeleiding om hierover zelf hun mening te vormen: wat vinden we er eigenlijk van als het DNA van embryo’s kan worden aangepast? Is dat wenselijk? Of alleen onder bepaalde voorwaarden?

De les Knutselen met DNA, kunnen we in de toekomst mensen ontwerpen? draagt bij aan de DNA-dialoog. De les stimuleert leerlingen na te denken over de kansen en gevaren van het ingrijpen in DNA. Met de les vormen de leerlingen hun mening over het aanpassen van het DNA van een embryo en leren ze hun mening verwoorden en onderbouwen.

Voor bovenbouw havo/vwo (NL en EN)

Wat is die nieuwe techniek CRISPR-CAS9 precies, hoe werkt het en (hoe) willen we deze techniek inzetten voor sleutelen aan menselijk DNA? Science Linx – onderdeel van de Universiteit Groningen – heeft samen met Team iGem Groningen 2020 en DNA-dialoog twee online lessen ontwikkeld voor bovenbouw Have/VWO. Gratis voor iedereen, in het Nederlands én in het Engels.
* Sleutelen aan het Leven – knutselen van DNA’ (Nederlands)
* ‘Engineering Life – where do you draw the line?’ (English)