Colofon, Disclaimer en Privacystatement

Colofon

De website www.dnadialoog.nl is gemaakt door de initiatiefnemers van de DNA-dialoog. Het Erfocentrum is penvoerder van dit initiatief, dat mogelijk gemaakt is door subsidie van het ministerie van VWS.

Disclaimer

Het gebruik van informatie op www.dnadialoog.nl betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de hier genoemde voorwaarden:

Privacy

Het Erfocentrum respecteert uw onvoorwaardelijke recht op privacy. Via info@erfocentrum.nl kunt u met ons contact opnemen. De informatie die u daarbij aan ons verstrekt wordt alleen gebruikt voor het doel dat u in uw mail vermeldt. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

Copyright

Sommige rechten voorbehouden

Het copyright van alle geschreven content op deze site rust bij het Erfocentrum. We maken gebruik van een Creative Commons licentie Naamsvermelding-Niet-commercieel-Geen Afgeleide werken 3.0 Nederland (zie deze site voor de volledige voorwaarden).

De licentie houdt in dat anderen het werk mogen kopiëren, verspreiden en doorgeven onder de volgende strikte voorwaarden:

•    Naamsvermelding: De gebruiker is verplicht bij het werk als bronvermelding de naam DNA-dialoog te noemen, met een hyperlink naar het oorspronkelijke artikel op www.dnadialoog.nl.
•    Niet-commercieel: De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
•    Geen afgeleide werken: De gebruiker mag het werk niet bewerken.

Let op: bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste en makkelijkste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina. 

Laat het ons weten als u een tekst van ons gebruikt. Geef dit door op info@erfocentrum.nl

Alle rechten voorbehouden

Van sommige informatie op deze site ligt het copyright bij derden, bijvoorbeeld bij de meeste afbeeldingen en video’s.

Het Erfocentrum heeft haar uiterste best gedaan om de auteursrechten te regelen van alle op deze website gebruikte informatie, zoals teksten, afbeeldingen en video’s. Erfocentrum heeft toestemming gevraagd voor gebruik van dergelijk materiaal voor deze site. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van materiaal op deze website zonder dat direct of indirect met hem of haar afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met het Erfocentrum, zodat het materiaal direct kan worden verwijderd of een passende regeling kan worden getroffen.

Betrouwbaarheid

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks onvolkomenheden bevatten. Het Erfocentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie. Aan de op www.dnadialoog.nl aangeboden informatie en/of diensten kunnen geen rechten worden ontleend.

Het Erfocentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid m.b.t. links naar andere sites, publieke prikborden, forums, nieuwsgroepen, chatboxen, e.d. Hoewel deze links zorgvuldig worden geselecteerd, kan het Erfocentrum niet verantwoordelijk worden gehouden voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.

Het Erfocentrum houdt zich aanbevolen voor alle informatie die de website kan verbeteren. Heeft u een suggestie, opmerking of vraag over deze website: mail ons op info@erfocentrum.nl.