Home

Van oktober 2019 t/m oktober 2020 reisde de DNA-dialoog door het hele land en onderzocht hoe Nederlanders denken over het aanpassen van embryo-DNA.

Met de publicatie van het eindrapport is het project DNA-dialoog afgerond.

Heb je nog vragen over de DNA-dialoog, neem dan contact op met het Erfocentrum via info@erfocentrum.nl of kijk op www.erfelijkheid.nl. Wil je zelf een bijeenkomst of dialoog over dit thema organiseren, of wil je meer informatie over de DNA-dialogen? Laat het ons weten! Bekijk ook het lespakket op deze website en de publicaties en video’s. Of bekijk het consolidatie rapport.

Waarom is dit belangrijk?

Wereldwijd is er veel discussie over de vraag of we het DNA van embryo’s mogen aanpassen. Als je dat DNA aanpast, verander je namelijk ook het DNA van volgende generaties. Het aanpassen van DNA zo vroeg in het leven, noemen we kiembaanmodificatie.

CRISPR-Cas9

De techniek CRISPR-Cas9 maakt het in de toekomst misschien mogelijk om mensen met bepaalde erfelijke ziekten te genezen. Tot nu toe is afgesproken om het DNA van embryo’s niet aan te passen. De toepassingen in de praktijk zijn daarom nog ver weg. Maar de wetenschappelijke ontwikkelingen gaan razendsnel. En dat roept allerlei vragen op: vragen over ons recht op gezondheid, vragen over de belangen van volgende generaties, vragen over de technische mogelijkheden. Daarnaast brengt het dilemma’s met zich mee: Wat is eigenlijk een ziekte en wat niet? Welke erfelijke ziekte mogen we wel in het DNA ‘weghalen’ en welke niet?

Over die vragen en dilemma’s gingen we in Nederland het gesprek aan: de DNA-dialogen.

Wie waren erbij?

De DNA-dialoog was een initiatief van Erasmus MC, Erfocentrum, NEMO Kennislink, NPV en Rathenau Instituut, en is gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Erfocentrum was penvoerder.

Alle betrokken partijen:

Amsterdam UMC
Erasmus MC
Erfocentrum
Centrum Media & Gezondheid
Nederlandse Associatie voor Community Genetics en Public Health Genomics
NEMO Kennislink
NPV Zorg voor het leven
Rathenau Instituut
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
VKGN – Vereniging van Klinische Genetica Nederland
VSOP

Daarbij werken we samen / hebben we samengewerkt met:
InScience filmfestival
Het Lyceum Rotterdam
Motivaction
Negenmaandenbeurs
SOLA congressen-sprekers
Het Veritas Forum
Vereniging voor Klinische Embryologie
Stichting ABC
Sophia Kinderziekenhuis
Emmauscollege Rotterdam
Zabuki Deventer
Denktank Rentmeesters Papendrecht
Het Klokhuis
NVHG
Rijksmuseum Boerhaave
UMC Utrecht
DOCK Utrecht
Karmazorg Utrecht
Radboud UMC
Science Linx Groningen